SE-K-A Sar Vakfı Karaman Ezgisi Kitap Tanıtım Töreni

“Karaman’ın Sesi Bu Kitapla Yankılanacak” diyen Murat Ay kitabını şöyle sunuyor;

Her şehir kendi özel öyküsünü taşır ve bir geçmişe ev sahipliği yapar. Karaman, tarih sahnesinde kültür zenginliğiyle parlayan ama ışığı günümüze yansımayan benzersiz bir kent olma özelliği taşır. Binlerce yıllık bir medeniyetin izlerini taşıyan bu topraklar, sadece ekmeğinden yiyip suyundan içtiğimiz bir şehir değil, aynı zamanda bize karşı bir borç da yükler. Bu borcu ödemek, bu şehre olan minnetimizi ifade etmek, beni Karaman Ezgisi kitabını yazmaya götüren temel itici güç oldu.

Karaman’ın medeniyeti ve kültürel birikimi, bu topraklarda var olmuş pek çok kadim şehirden farklı değil. Ancak her şehrin kendine özgü bir müziği, bir ezgisi vardır. Bu ezgi, şehrin tarihini, insanlarının karakterini ve yaşam tarzını yansıtır. Karaman’ın müziği de bu açıdan büyüleyicidir. Bu müziğin geçmişini olabildiğince detaylı bir şekilde ele almak, bu kültürel birikimi genç nesillere aktarmak Karaman Ezgisi kitabının temel amacıdır.

Bu kitap neredeyse 50 yıllık  araştırma ve titizlikle yaptığım çalışmalarımın eseridir. Karaman’ın müziğinin kökenlerini, gelişimini, sanatçılarını, bestekarlarını, ozanlarını ve müziğe dair elde ettiğim tüm bilgileri uzun soluklu bir yolculuk boyunca toplayıp, bu kitapta bir araya getirdim. Ancak bu kitap, yalnızca geçmişin müziğini belgelemekle kalmaz, aynı zamanda gelecek nesillere aktarmanın da önemini vurgular.

Karaman Ezgisi kitabının içeriğindeki emek kadar yüksek maliyeti de vurgulamak istediğim diğer bir konudur. Nitelik ve nicelik anlamında yüksek maliyetli bu kitabın hayata geçmesinde büyük destek sağlayan Sekaser Vakfı’na ve özellikle Sami Özdağ Beyefendi’ye büyük bir teşekkür borçluyum. Kendilerinin bu projeye gösterdikleri ilgi ve destek, Karaman Ezgisi kitabının gerçekleşmesini sağladı. Aynı şekilde, bu eserin sayfa sayfa incelenmesi ve en özgün hale getirilmesi için çaba sarf eden editörümüz Ahmet Tek Beyefendi’ye de ayrıca minnettarım. Kitabın vücut bulması için içeriğinin yanı sıra kapak tasarımı ve basımı da büyük bir özenle gerçekleştirildi. Bu konuda Kod Yayınevi ve çalışanlarına, özellikle Âdem Kocatürk’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Yüzlerce yılın birikimini ve müzik kültürünü imbikleyerek bana ulaştıran naif, ince ruhlu tüm müzisyen ve müzikseverlere de ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla,

Basın Haberleri :

11 Mayıs 2024